Pravidla

Kompletní pravidla jsou ke stažení ve formátu PDF zde:

PDFpravidla_rctt_eu_2014.pdf

RC Truck Trial Europa e.V. měřítko 1:12 – 1:16 Pravidla 2014

1.1 Kabina auta
1.2 Nástavba
1.3 Rám auta
1.4 Přestavba crawleru
1.5 Tlumiče
1.6 Rozvor a rozchod
1.7 Pneumatiky
1.8 Průměr pneumatik
1.9 Kola
1.10 Nápravy
1.11 Motor
1.12 Převody
1.13 Váha auta
1.14 Úhel zatáčení
1.15 Elektrika & elektronika
1.16 Vzhled

2. TŘÍDY
2.1 Třída S2 – sériové dvounápravové vozidlo 4x4x2
2.2 Třída S3 – sériové třínápravové vozidlo 6x6x2 + 6x6x4
2.3 Třída S4 – sériové čtyřnápravové vozidlo 8x8x4 +8x8x6

2.4 Třída P1 – prototypy 4x4x2 – ?x?x?2.5 Zakázáno ve všech třídách

3.1 Parkur
3.2 Sekce
3.3 Branka
3.4 Časový limit
3.5 Propasti/díry/
3.6 Mosty
3.7 Průjezdy vodou

4.1 Vedení závodu
4.2 Přejímka vozidel
4.3 Komisaři
4.4 Sekce
4.5 Průjezd brankou
4.6 Stav sekce
4.7 Manuální dotek
4.8 Trestné body
4.9 Zvláštnosti
4.10 Mistrovství & bodové ohodnocení v jednotlivých kategoriích
4.11 Ručení
4.12 Startovné

5. VERZE PRAVIDEL
6. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
7. PRŮBĚH ME V ROCE 2014
8. DODATEK

1. Vzhled a technická stavba

Každé účastnické vozidlo musí být opatřeno kabinou z nákladního auta nebo Unimogu. U celistvé kabiny je předepsán ochranný rám. Otevřené kabiny, jako např. Unimog bez střechy, musí mít rám, který dotváří konturu kabiny.

Každé vozidlo musí mít:

 • přední sklo nebo síť – vyklápěcí provedení je povoleno.
 • přední nárazník, který je v šířce celé kabiny vč. nárazníků a je umístěn na přibližně stejném místě jako u originálu.
 • 2 vnější zrcátka, která jsou podobná originálu nebo odpovídají skutečné velikosti a jsou umístěna na stejném místě jako u originálu. Mohou být pevná nebo sklápěcí.
 • Zadní plato nebo nástavba odpovídají obdélníkovému půdorysu a zakrývají kola jak po stranách, tak i vzadu. Rohy mohou mít rádius maximálně jako 20 centová € mince, ale kompletní zakrytí musí být i tak dodrženo.
 • Nástavba nebo zadní plato musí být ve výšce odpovídající originálu.
 • Za kabinou musí být umístěn ochranný rám, který udrží váhu auta při převrácení.

Povolené materiály ke stavbě modelu:

1.1 Kabina

Všechny pevné materiály: umělá hmota, plast, rezin, GFK, kov, dřevo. Pokud bude kabina z lexanu (nebo papíru), bude v nejvyšším bodě kabiny (na střeše) umístěno 30g závaží a ve výšce pod oknem 90g závaží. Pokud se jedná o vozidlo bez střechy bude závaží (120 g) umístěno na nejvyšším bodě.Minimální šířka kabiny i s blatníky je 18 cm. Blatníky mohou dosahovat max. 7,5% šířky kabiny na každé straně.

1.2 Nástavba

Všechny pevné materiály: umělá hmota, plast, kov, dřevo, rezin, lexan, kartón, deska z pěnové hmoty, karbon (žádné volné materiály jako např. folie)Nástavba musí mít obdélníkový tvar a za kabinou musí být stejně široká jako vzadu. Rozestup mezi kabinou a nástavbou může být maximálně 3 cm. Nástavba může být z trubek. U prototypů nemusí být zakrytá zadní kola nástavbou.

1.3 Rám

Kov, umělá hmota, plast, dřevo, podvozek s vanou, žebřinový rám

1.4 Přestavba Crawleru

Rám musí být minimálně tak dlouhý jako rozvor náprav. Tlumiče musí být v úhlu 90º připevněny na nápravy a k rámu.

1.5 Tlumiče

Umělá hmota, kov

1.6 Rozchod

 • Rozchod kol musí být minimálně 18 cm.
 • U třídy vozidel s pohonem 4×4 musí být vzdálenost mezi nápravami min 21 cm.

1.7 Pneumatiky

Guma, duté pneumatiky z gumy s i bez vložky. Pro celé auto stejný typ gumy se stejným vzorkem a stejnou velikostí. Různé obutí je možné pro jednotlivé nápravy. Pro jedno vozidlo je možné zkombinovat pouze dva typy pneumatik.Při závodě se můžou po skončení prvního kola, pneumatiky vyměnit. Během jednoho kola může být rozbitá pneumatika vyměněna za stejný typ.

1.8 Velikost pneumatik

 • Povoleny jsou pneumatiky s průměrem do 110 cm.
 • Pokud má auto portálové nápravy, jsou povoleny pneumatiky s průměrem do 100 cm.

1.9 Kola

Přední kola mohou přesahovat max. o 10mm na každé straně, zakrytí musí být přes kompletní průměr kol při pohledu shora. Zadní kola musí být kompletně zakrytá, jak při pohledu ze strany, tak shora.

1.10 Nápravy

Povoleny jsou jak uzavřené tak neuzavřené nápravy, stejně tak portálové.

1.11 Motor

V autě je povolen jeden hnací motor, který pohání všechny nápravy. Povoleny jsou jen elektromotory napájené baterií.

1.12 Převody

Převodovka je povolena

1.13 Váha

Není dána minimální ani maximální váha

1.14 Zatáčení kol

Zatáčení kol může být maximálně 45 stupňů. Kloubové zatáčení může být max. 45°, paralelní zatáčení na kloubu a na nápravě může být dohromady max. 45°. Při dvojitém mechanismu zatáčení musí být zabudované mechanické ohraničení zatáčení.

1.15 Elektrika a elektronika

Nesmí být viditelná a musí být zakryta kabinou, nástavbou, nebo vnitřním vybavením v kabině.

1.16 Vzhled

Každý závodník si může barvu a vzhled vybrat sám. Vybavení kabiny, komíny, ochranný rám, hasicí přístroje, ochranná klec, naviják, osvětlení, zvukový modul, figurky řidičů atd. nejsou předepsány.

2. Třídy

2.1 Třída S2 – sériové dvounápravové vozidlo 4x4x2

Vozidla s dvěma nápravami, jednou zatáčecí

2.2 Třída S3 – sériové třínápravové vozidlo 6x6x2 + 6x6x4

6x6x4 znamená, že řiditelné jsou dvě nápravy za sebou.

2.3 Třída S4 – sériové čtyřnápravové vozidlo 8x8x4 +8x8x6

8x8x4 znamená, že řiditelné jsou dvě nápravy za sebou.8x8x6 znamená, že řiditelné jsou tři nápravy za sebou.

2.4 Třída P1 – prototypy 4x4x2 – ?x?x?

Prototypy jsou všechna auta, která mají minimálně jednu z následujících funkcí:

 • volně zavěšená kola na zadní nápravě; rám musí končit za posledním zadním kolem
 • Uzavíratelný nápravový nebo mezinápravový diferenciál
 • Zdvíhatelné nápravy
 • Zatáčení kol větší než 45 stupňů
 • Zatáčecí všechny nápravy
 • Vyrovnávání náklonu
 • Rozdílné otáčky na přední a zádní nápravě
 • Více motorů, které nepohání jednu kardanovou hřídel
 • Technická zařízení, která nejsou povolená v bodě 1

2.5 Zakázáno ve všech třídách:

 • Elektrická nebo mechanická zařízení ke zvednutí nebo převrácení vozidla
 • Jakákoliv odchylka od bodu 1
 • Elektricky nebo manuálně prováděná změna délky vozidla, jeho šířky, rozvoru kol, rozchodu kol apod.
 • Menší rozvor nebo rozchod kol než je předepsáno
 • Řetězová, polořetězová, speciální pomocná vozidla

3. Parkur a terén

3.1 Parkur

Parkur by se měl skládat ze tří a více sekcí. Časový limit není předepsán. Parkur by měl být z různých materiálů (hlína, kameny…). Překážky mohou vést přes propasti, mosty, vodní přejezdy, kulatiny a pod.

3.2 Sekce

Sekce by měla mít minimálně 6 branek. Startovní a cílová branka jsou započítány do celkového počtu. Vjezd do sekce – zelená branka, výjezd – červená. Počáteční a konečná branka je počítána stejně jako ostatní branky. Sekce je ohraničená páskou nebo lanem. Pokud se vozidlo dotkne pásky, najede na ní nebo jí přejede, bude potrestán 160 trestnými body. Toto je platné pro všechny třídy. Řidič nesmí vstoupit do sekce. Ohraničení je vymezeno tak, aby byl umožněn bezproblémový průjezd i pro vozidla třídy S3 a S4.

3.3 Branka

Každá branka se skládá ze dvou tyček. Každá tyčka musí být vysoká 9 až 11 cm. Modrá a červená tyčka tvoří branku. Červená branka stojí ve směru jízdy vpravo. Pořadí branek je číslováno. Start = 1, cíl = poslední číslo. Označení branek může být pomocí fáborků, štítků, pingpongových míčků atd. Branky by měly být uzpůsobeny ke zlomení. Minimální šířka branky je 24 cm. V náklonu může být branka širší.

3.4 Časový limit

Časový limit záleží na pořadateli. Je povolen.

3.5 Průsmyky / díry

Průsmyky musí mít v nejužším místě minimálně šířku branky a světlou výšku průjezdu minimálně 35 cm.

3.6 Mosty

Most musí mít na nejužším místě šířku branky. Při podjezdu mostu musí být minimální výška mostu 35 cm.

3.7 Průjezdy vodou

Maximální hloubka průjezdu nesmí být větší než 60mm.

4. Závod

4.1 Vedení závodu

Pro každý závod je jmenován minimálně jeden ředitel. Ten má právo konečného rozhodnutí při nejasnostech mezi závodníkem a komisařem a při přejímce vozidel.

4.2 Přejímka vozidel

Před každým závodem jsou všechna auta předložena k přejímce, že odpovídají daným pravidlům. Pokud je zatáčení zablokováno převody a není možné s ním manuálně hýbat, bude na vysílačce nastaveno ohraničení na 45 stupňů. Závodník to bude mít poznačené na své kartě. Jakákoliv změna znamená diskvalifikaci závodníka.

4.3 Kommisaři

V každé sekci jsou dva komisaři. Jeden komisař má jízdní výkaz, stopky a počítač dotyků, druhý komisař má pouze počítač dotyků. Pokud se oba počítače neshodují, počítá se vyšší číslo. Každá chyba bude závodníkovi okamžitě oznámena. Jízdní výkaz bude po skončení sekce podepsán závodníkem. Rozhodnutí komisaře jsou pevná a není možné o nich diskutovat. Pokud se jedná o nevyřešitelný problém, rozhodne vedení závodu, které vydá konečné neodvolatelné rozhodnutí. V případě mezinárodních závodů by měly být sekce hodnoceny komisaři ze zúčastněných zemí.

4.4 Sekce

V každém kole jede závodník sekci jednou. Kolik průjezdů během závodu bude, záleží na organizátorovi. Pořadatel může postavit také volné sekce, kde není pořadí branek, kromě počáteční a koncové, pevně dané. Ve volných sekcích musí řidič oznámit, kterou branku se chystá projet.

4.5 Průjezd brankou

Branka je projetá, pokud jí prošla první náprava celá a dále všechna další kola na jedné straně vozidla.

4.6 Stav sekce

Pokud je po průjezdu závodníka změněna struktura sekce tak, že již není možné ji projet, komisař ji uvede do původního stavu.

4.7 Manuální dotek

Pokud se auto dotkne řidiče nebo komisaře počítá se to jako manuální dotyk. Pokud se auto převrátí na přejezdu k brance, bude auto postaveno ve stejném směru jízdy na nejbližší bezpečné místo. Pokud se auto převrátí bezprostředně před brankou nebo v ní, je auto postaveno ve stejném směru jízdy za tuto neprojetou branku. Pokud auto vypadne ze sekce, je vráceno zpět.

4.8 Trestné body

změna směru jízdy = 3 trestné body
dotyk brankové tyče = 8 trestných bodů
zlomení brankové tyče = 30 trestných bodů (+8 trestných bodů za dotyk tyče)
branka projetá ve špatném směru = 40 trestných bodů
branka projetá víckrát ve správném směru = 40 trestných bodů
manuální dotyk = 40 trestných bodů
převrácení vozidla 1) = 80 trestných bodů
neprojetá nebo vynechaná branka 2) = 80 trestných bodů
Při poruše nebo nedokončení se každá neprojetá branka počítá za 120 trestných bodů.
Dotknutí nebo přejetí ohraničení sekce = 160 trestných bodů

1) Převrácení znamená, že žádné z točících se kol nemá kontakt se zemí. Platí to i v případě, že se auto vrátí zpátky na kola. Pokud se auto postaví zpět na kola ve velkém náklonu a nezmění směr jízdy, nepočítá se to jako převrácení.
2) Žádná branka nesmí být úmyslně vynechána.


Pokud auto vypadne ze sekce, bude vráceno zpět na místo, kde opustilo sekci. Branky zlomené při kutálení se nepočítají, stejně jako přejetí ohraničení sekce. Závodník dostane pouze 80 bodů za převrácení vozidla. Pokud se tak stane při průjezdu brankou, bude zlomená branková tyč připočtena.

4.9 Zvláštnosti

 • Dvojitý start je povolen – více závodníků se zúčastní se stejným autem nebo jeden závodník se dvěma auty ve dvou různých kategoriích
 • Trénink před závodem je zakázaný.

4.10 Mistrovství a bodové hodnocení

RCTT e. V má za cíl v blízké budoucnosti ve spojení se svými členy organizovat ročně regionální zemský šampionát a s nejlepšími regionálními závodníky zemské šampionáty a dále s nejlepšími zemskými šampióny pořádat mistrovství Evropy
Místo pořádání zemského a evropského mistrovství bude stanoveno výborem.Bodové hodnocení pro jednotlivé třídy:
1. místo – 20 bodů
2. místo – 17 bodů
3. místo – 15 bodů
4. místo – 14 bodů
5. místo – 13 bodů
6. místo – 12 bodů
7. místo – 11 bodů
Místo 8 – 16 vždy o bod méně
od 17. místa každý získá 1 bod

Za každý závod, kterého se závodník zúčastní, získá 5 bodový účastnický bonus. Tyto body budou na konci sezóny připočítány do celkových výsledků.

Během sezony se škrtají dva závody, a to, kde závodník získal nejhorší výsledek nebo kterých se nezúčastnil. Účastnické body se počítají ze všech závodů, v případě škrtání tyto body zůstanou.

Při malém množství závodů v mistrovství (např. mistrovství Evropy) si organizátor může počet škrtaných výsledků přizpůsobit.

4.11 Ručení

Každý závodník se účastní závodu na své vlastní nebezpečí. Nemůže činit pořadatele, ředitele závodu, komisaře ani pomocníky odpovědné za ublížení na zdraví. Toto je platné i v případě, že si pořadatel nenechá podepsat ručení za vlastní bezpečí.

Toto platí pro všechny závody, které jsou vypsány RCTTE e. V. jako pořadatelem.

4.12 Startovné

Každý závodník musí zaplatit startovné za vozidlo, se kterým se účastní závodu. Při West DM 2014 je to 5€ za auto. Pro děti do 14 let je startovné zdarma. Startovné je rozděleno mezi RCTT a pořadatele. Pro Mistrovství Evropy 2014 je startovné ve výši 25€ a celé připadá pořadateli.

5. Platnost pravidel

Tato pravidla jsou platná k 1/2014.

6. Obrazová příloha

Nákres vozidla, co je podle pravidel povoleno a zakázáno:

pravidla_nakres_cz
1. Odstup mezi kabinou a nástavbou/platem max 3 cm
2. Blatníky rozšiřující kabinu o max. 7,5% šířky kabiny na každé straně
3. Přesah předních kol max 10mm na jedné straně, vzadu úplné zakrytí
4. Nástavba/plato při pohledu shora obdélníkového tvaru, rovnoběžné strany po celé délce

7. Průběh ME v roce 2014

7.1 Pořadatel do pátku vybere 4 sekce, očísluje je a ohraničí. V pátek si každá zúčastněná země (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika) vylosuje jednu sekci. Jezdci z dané země postaví branky ve vybrané sekci (minimálně 10 branek) a během celého závodu ME zajistí pro danou sekci komisaře. Pokud některá země nebude mít dostatek závodníků, můžou vypomoct účastníci jiné země. Do pátečního večera musí být připraveny všechny sekce.
7.2 Branky pro ME dá k dispozici RCTT.
7.3 Jízdní výkaz bude poskytnut jednou v originální a jednou v počítačové podobě.
7.4 Každá třída pojede během dne 2 sekce. Není možné druhý den některou sekci nahradit.
7.5 Startovní pořadí bude druhý den opačné než v první den. Všechny kategorie otevřou první tři závodníci podle umístění z minulého ME.

8. Dodatek

Tato pravidla jsou duševním majetkem RCTTE e.V a jakékoliv převzetí nebo změny musí být povoleny a odsouhlaseny. Členové nebo členské spolky musí pravidla dodržovat v nezměněné podobě.

RC Truck Trial Europa
Taunusstrasse 4
65606 Villmar
Germany

Tel: +49 6474 8836818
Fax: +49 6474 8836817

http://www.rctt.eu/